ΥΠΗΡΕΣΙΑ

SMART CITIES

ADECSO ΥΠΗΡΕΣΙΑ SMART CITIES

Smart Parking

Έξυπνο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου χώρων στάθμευσης.

Με την χρήση ανιχνευτών προηγμένης τεχνολογίας , χωρίς την ανάγκη καλωδίωσης και με πολύ εύκολη εγκατάσταση, δίνουμε λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σύγχρονων πόλεων με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος επένδυσης.

IoT sensors

Αισθητήρας τεχνολογίας ΙοΤ νέας γενιάς με υψηλή ακρίβεια ανίχνευσης. Αντιλαμβάνεται και μας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο αν η θέση στάθμευσης είναι κατειλημμένη. Στιβαρή ενιαία στεγανή κατασκευή και διάρκεια μπαταρίας >8 χρόνια.

Adesco_smart_Parking IoT
ADESCO υπηρεσία smart parking

IoT Permit Card

Η κάρτα άδειας στάθμευσης IoT συνεργάζεται άψογα με τον αισθητήρα IoT και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το “ποιός είναι σταθμευμένος που και πάνω από ποιόν αισθητήρα”. Η ακρίβεια και αξιοπιστία του συστήματος διασφαλίζονται με την χρήση διπλής τεχνολογίας επικοινωνίας.

Εγκατάσταση – Βάσεις τοποθέτησης

Δυνατότητα επιφανειακής ή χωνευτής τοποθέτησης με την χρήση των αντίστοιχων βάσεων-προσαρμογέων.

Adesco_smart_Parking IoT
Adesco favicon

Εφαρμογές Χρήστη & Διαχειριστή

Προσφέρει ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου όλων των τοποθετημένων ανιχνευτών. Τα στοιχεία που επεξεργάζονται στους servers της ADESCO, είναι διαθέσιμα στους τελικούς χρήστες μέσω εφαρμογών για Η/Υ, Smartphones, Tablets, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε εφαρμογής όπως: Ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης πόλεων, χώροι στάθμευσης περιορισμένης χρονικής διάρκειας, κ.λ.π.

Adesco_smart_Parking IoT
  • Ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι στάθμευσης (Δήμοι, κοινότητες, εμπορικά κέντρα, εταιρικά parking, κλειστοί και ανοικτοί ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης, κ.λ.π.).
  • Εύκολη ανίχνευση της ελεύθερης θέσης στάθμευσης και πλοήγηση προς αυτήν.
  • Αυτόματη, άμεση ανίχνευση παράνομης στάθμευσης και ενημέρωση των αρμοδίων.
  • Έλεγχος και διασφάλιση θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.
  • Έλεγχος και διασφάλιση θέσεων στάθμευσης για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
  • Διαμοιρασμός θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους (Στελέχη & υπάλληλοι εταιριών, επισκέπτες & πελάτες εταιριών, δημότες, κάτοικοι, κ.λ.π.).
  • Δυνατότητα προ-ενοικίασης θέσης στάθμευσης και εύκολη ηλεκτρονική πληρωμή της μέσω εφαρμογής mobile app.
ADESCO SMART PARKING
ADESCO SMART PARKING
ADESCO SMART PARKING
Adesco favicon

IoT sensors

DOWNLOAD THE

Brochure

IoT Permit Card

DOWNLOAD THE

Brochure

Εγκατάσταση

DOWNLOAD THE

Brochure

Εφαρμογές χρήστη & διαχειριστή

DOWNLOAD THE

Brochure

© Copyright 2023 - ADESCO Official Website. All rights reserved. | Developed by