ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα μας παρέχει τη δυνατότητα «πληρωμής on-line» για την εξόφληση λογαριασμών υπηρεσιών της εταιρείας μας μέσω πιστωτικής κάρτας. Η ADESCO χρησιμοποιεί άμεσο link, το οποίο προωθεί τα στοιχεία που ο χρήστης συμπληρώνει σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας EUROBANK. Τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης/επισκέπτης στην αρχική φόρμα συναλλαγής τηρούνται στο διαχειριστικό της ιστοσελίδας της ADESCO αποκλειστικά για την απόδειξη της συναλλαγής.

Η ADESCO διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει στην τράπεζα πληροφορίες χρηματικών συναλλαγών και φυσικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ της ιστοσελίδας και του πελάτη, από τη στιγμή που εκείνος ζήτησε ακύρωση συνδρομής και μέχρι την ολοκλήρωση της ακύρωσης της τρέχουσας συνδρομής, εφόσον η τράπεζα το ζητήσει.

Η ADESCO παρέχει δικαίωμα ακύρωσης της συνδρομής από τον πελάτη και αντίστοιχης επιστροφής χρημάτων, εντός 14 ημερών από την ενεργοποίηση της συνδρομής. Μετά την παρέλευση των 14 ημερών ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα ακύρωσης της συνδρομής ή /και επιστροφής των χρημάτων που έχει καταβάλλει πριν την συμπλήρωση 12 μηνών από την ενεργοποίηση της.

Η ελάχιστη υποχρεωτική παραμονή στην υπηρεσία είναι 12 μήνες από την ενεργοποίησή της. Οι συνδρομές προεξοφλούνται για 12 μήνες με την αρχική ενεργοποίηση της υπηρεσίας καθώς και σε κάθε ετήσια ανανέωσή της.

Στην ακύρωση συνδρομής προβλέπεται επιστροφή χρημάτων μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, που θα αποστείλετε ηλεκτρονικά -με e-mail- στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@adesco.gr

Το σύστημα διασύνδεσης πιστωτικών/προπληρωμένων/χρεωστικών καρτών, διασυνδεδεμένο με την τράπεζα Eurobank Ergasias SA, δεν συνδέεται με την επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης.

Η ADESCO διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει το παραστατικό παροχής υπηρεσιών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη / μέλους μέσα σε εύλογο διάστημα από την επιβεβαίωση καταβολής των χρημάτων μέσω οποιουδήποτε αποδεκτού τρόπου πληρωμής συνδρομής. Η μη αποστολή της απόδειξης σε χρόνο έγκαιρο δεν αποτελεί αιτία λύσης / ακύρωσης της συνδρομής ή επιστροφής χρημάτων στο μέλος, διότι θα έχει ήδη εκδοθεί και η μη αποστολή της θα οφείλεται αποκλειστικά σε καθυστέρηση λόγω τεχνικού προβλήματος.