ΟΜΑΔΑ ADESCO

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ

Διοίκηση

Ο Δημήτρης είναι συνήθως μπροστά στον υπολογιστή του διαβάζοντας, γράφοντας, σβήνοντας, φτιάχνοντας πίνακες excel και emails. Το γραφείο του είναι γεμάτο με χαρτιά σημειώσεων και επιστολές. Έχει πρωτοστατήσει στη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία πολλών εταιρειών του κλάδου της ασφάλειας. Αξιολογεί και αναλύει τις συνθήκες της αγοράς και προσπαθεί να προβλέψει με ακρίβεια την πορεία της εταιρείας. Είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία της ADESCO με εστίαση στο εμπορικό της τμήμα, συντονιστής των οικονομικών συναλλαγών και συνδιαχειριστής. Έχει σπουδές Marketing, Πωλήσεων και Διαφήμισης στο Ευρωπαϊκό κέντρο σπουδών.